A Nemzeti Tehetség Program keretében „Kobakcsalogató Logikai-matematikai komplex tehetségfejlesztő program” c. pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter utcai óvodájában

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, „A speciális fejlesztést célzó programok támogatása” c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: NTP-SPEC-22-0091" Kobakcsalogató" Logikai-matematikai komplex tehetségfejlesztő program” elnevezésű nyertes pályázat 2022. július és 2023. júniusa között valósult meg Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter utcai óvodájában.

 

A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 1.444.000 Ft.

 

A pályázati programban az óvoda „Kobakcsalogató” logikai-matematikai tehetségműhelye és a „Délutáni pattogó” testi kinesztetikus mozgásos tehetségműhelye vett részt 14 gyermekkel Posztósné Kovács Éva és Gyökeres Éva tehetséggondozó óvodapedagógusok vezetésével.

 

A 60 órás program célja: A két már jól működő tehetség műhely az előző évben sikeresen valósított meg, komplex tehetségműhely programot. A 2022-2023 nevelési évben szintén komplex programot kínált a gyermekek számára. A program a logikai-matematikai ismereteket mozgásos tevékenységgel mélyíti el. A megszerzett matematikai ismereteket mozgásos tevékenységekben gyakoroltatja és teszi lehetővé azok alkalmazását. Ezzel biztosítja a különösen tehetséges gyermekek teljes körű fejlesztését.

 

A program lehetővé teszi a szülők számára, hogy megtapasztalják gyermekük érdeklődési körét és segítséget kapnak a jövőre vonatkozóan. Programunk magában foglalja a digitális eszközökkel való ismerkedést. A táblagépek használata segíti a gyermekeket a további új ismeretek szerzésében. A bee-bot robot használata a tervezés folyamatát erősíti.

A program különös gondot fordít a magyar értékek megismertetésére, a népi hagyományok ápolására. A tevékenységek közben hangsúlyos a helyes beszédkultúra, szókincsbővítés. A tevékenységek tartalmazzák a próbálgatás és vizsgálódás lehetőségét. Ezeket a tapasztalatokat a gyermek a későbbi tanulmányai során alkalmazni tudja az ismeretszerzés folyamatában. A program megvalósításával az óvodánkba járó gyermekek lehetőséget kapnak a hátrányaik leküzdéséhez, biztosítjuk az esélyegyenlőség megvalósulását.

 

A műhelymunka során olyan élményt nyújtó tevékenységek nyújtottunk, melyek az intellektuális érzelmek - kíváncsiság-, alkotási -, felfedező vágy, öröm, sikerélmény – gazdagítását szolgálják. Logikai játékok megismertetésével, alkalmazásával, és konkrét tapasztalatok szerzésével, a problémák felismerését, megfogalmazását, eredeti ötletek alapján történő megoldását, következtetések levonását tanulták és gyakorolták a gyermekek. Tevékenység közben a gyermekek átélték a felfedezés örömét. Lehetőséget biztosítottunk a kreativitás kibontakoztatására.

 

Hangsúlyt kapott az anyanyelv fejlesztése, néphagyományok ápolása. Becslés, számfogalom, sorszámnevek gyakorlása változatos eszközhasználattal, újszerű körülmények között valósult meg. A táblagépek és a robotika használata a tevékenységekben előtérbe került, a gyermekek ismeretszerzési és gyakorlási lehetőséget kaptak. A matematikai – logikai tevékenységek során a differenciálás módszerét alkalmaztuk, a gyermekek egyéni képességeihez igazodva. Választási, döntési lehetőségek teremtésével a felelősségérzet, reális önértékelés minden gyermeknél fejlődött. A próbálgatás, vizsgálódás lehetősége biztosítva volt. Inter – és intraperszonális kapcsolatok fejlesztése megvalósult a műhelymunkában.

Egy-egy projekt végén olyan mozgásos tevékenységeket kínáltunk, melyek a nagymozgás, motoros képességek fejlesztésével mélyíti el a tanulási folyamatban megszerzett elméleti tudást. A tevékenységek során a gyermekek, a megszerzett ismereteket, tapasztalatokat változatos körülmények között alkalmazták, kiemelkedő adottságaik elmélyülhettek, és magasabb szintre jutottak.

 

 

Élményszerző és lazító programok.

 

Budapest Magyar Természettudományi Múzeum:

A magyarországi tájakon tett „felfedezőúton” megismerhették a gyermekek azokat a földtörténeti múltban lezajlott geológiai és evolúciós folyamatokat, melyek a mai Magyarország élőhelyeinek és az ott élő fajok kialakulásában kulcsszerepet játszottak. Az élmény új volt, rácsodálkozással, felfokozott kíváncsisággal, érdeklődéssel fogadták a gyermekek. A kirándulás alatt erősödött az összetartozás érzése, az élmény kihat a gyermekek későbbi, iskolai kapcsolatainak kialakítására is.

 

Kerékpár túra szülőkkel a Lombkorona Tanösvényhez:

Beszélgetést kezdeményeztünk az őszi erdő jellemzőiről, az erdő lakóiról. Beszélgetés közben a gyermekek a meglévő tudásukat egymásnak átadták. Egyéni élményeiket felelevenítették, megosztották társaikkal. A sétányon végig haladva tapasztalatokat szereztek, vizsgálódtak és terméseket, leveleket gyűjtöttek a gyermekek. Összehasonlításokat végeztek a gyermekek és szüleik. Számláltak, halmazokat alkottak saját szempont szerint, majd ezeket bemutatták társaiknak. A gyermekek a felmerülő probléma érzékelése felé fordultak, különböző megoldásokat kerestek. A kirándulás alatt a gyermekek egymást felé fordultak, ismerkedtek egymással. A szülők és a gyermekek együttműködése megvalósult.

Posztósné Kovács Éva és Gyökeres Éva

tehetséggondozó óvodapedagógusok

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Top hírek