Kézről kézre néphagyományaink

A Nemzeti Tehetség Program keretében „Kézről kézre néphagyományaink” c. pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen utcai óvodájában

 

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, „A speciális fejlesztést célzó programok támogatása” c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: NTP-SPEC-22-0083 "Kézről kézre néphagyományaink" elnevezésű nyertes pályázat 2022. július és 2023. júniusa között valósult meg Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen utcai óvodájában.

 

A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 1.311.000 Ft.

 

A pályázati programban az óvoda „Gyermekkarkötő” térbeli-vizuális tehetségműhelye vett részt 10 gyermekkel Vadainé Boros Beáta tehetséggondozó óvodapedagógusok vezetésével.

 

A 60 órás program célja: az őseinktől örökölt kincsekkel való ismerkedés, a népi kismesterséget még ápoló mesteremberek segítségével. A tehetségígéretes gyermekek nemzeti identitásának erősítése kulturális értékekkel való megismerkedés lehetősége. A gyermekeken keresztül a családok figyelemfelkeltése a nemzeti értékeink iránt. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek élménygazdagítása és a „Gyermekkarkötő” tehetségműhelyben a térbeli-vizuális élmények lehetőségeinek kihasználása. A műhelymunkák során a fenntarthatóság fontosságát szem előtt tartva, új technikák, új anyagok megismerésével, a gyerekek sokoldalú komplex fejlesztése valósul meg.

 

A pályázat feladatai: A műhelyfoglalkozásokon derűs, jó hangulatú alkotó légkör kialakítása. A gyermekek megmutathatják erősségeiket és sikereket érjenek el. Váljanak befogadóvá a nép hagyományaink és az őseinktől örökölt mesterségeink iránt. A pozitív élmények biztosítása nagyon fontos feladatunk. A nemzeti identitás erősítése, a szülők szemléletformálása gyermekeiken keresztül. A gyermekek sikerélményhez juttatása kiemelkedő feladatunk. Nagy figyelmet fordítunk a kooperáció, kommunikáció fejlesztésére, szókincsbővítés, verbális kommunikáció fejlesztésére. A szem – kéz koordináció, téri tájékozódás, testséma alakítására. A gazdagító programokon szerzett új ismeretek, élmények, a gyermekek komplex személyiségfejlesztését segítik.

Az egyén differenciált fejlesztésére is lehetőséget nyújt, a szülők bevonása a programokba. A szülők lazító programba való bevonása a nemzeti értékeink iránt szemléletformálást segíti.

 

A pályázat tartalmi megvalósítása

 

A pályázat, egy nevelési évet átfogó 60 órás tevékenységsorozat megvalósítása, amely a korcsoport fejlettségi szintjének megfelelően, a tehetségígéretes gyermekek erősségeit emeli ki. A pályázat felépítését az évszakok, jeles napok, néphagyományok egymásutánisága adja.

 

A szabadidős és lazító programokon a gyerekek megtapasztalhatták és átélhették a népi kismesterségek által nyújtott élményeket, megismerhették nemzeti kultúránkat és a néphagyományokat.

 

A projekt által megismerkedhettek a városunk népi értékeivel. A múzeumi látogatás megmutatta a kézről – kézre, szájról – szájra terjedő hagyományokat. Az emberek öltözködését, életkörülményeit az általuk végzett népi mesterségeket, foglalkozásokat. Ételeiket, kunhímzés motívumait.

 

A program végén látogatást tettünk Mezőkövesdre. A Hadas városrészben a gyermekek a matyó motívumokat, ruhákat és hagyományokat ismerhették meg.

 

Vadainé Boros Beáta tehetséggondozó óvodapedagógus

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Top hírek