10 db önkormányzati tulajdonú szociális bérlakásban kicserélték a nyílászárókat

Karcag Városi Önkormányzat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-2.4.2-17 tárgyú pályázat keretében 10 millió forint

vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Karcag Városi Önkormányzat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-2.4.2-17 tárgyú pályázat keretében 10 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Karcag Városi Önkormányzat a pályázati forrásnak köszönhetően 10 db önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás energiahatékonysági fejlesztését valósította meg.

A Karcag Városi Önkormányzat sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-2.4.2-17 „Lakhatási körülmények javítása” tárgyú pályázatára, amelynek keretében 10 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós forrás eredményeként Karcagon a 2. számú szegregátumban a Széchenyi István sugárút 83. szám alatt lévő 10 db önkormányzati tulajdonú szociális bérlakásban kicserélte a nyílászárókat, ezzel javította az energiahatékonysági mutatókat.

A projekt célcsoportja a szegregátumban élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális- és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok, akik a Karcag Városi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokban élnek.

A projektet a Karcag Városi Önkormányzat 2018. Június 1-én indította és a terveknek megfelelően 2018. Október 31-ig meg is valósította. A Széchenyi 2020 programnak köszönhetően az Önkormányzat javította a szegregátumban élők lakhatási körülményeit, segítve a társadalmi felzárkóztatásukat.