Dobos László polgármester köszöntötte

A szeptember 6-ai soron kívüli önkormányzati ülésen a napirendek megtárgyalása előtt

Dobos László polgármester köszöntötte az elmúlt időszakban kitüntetést kapottakat és önkormányzati díjat is átadott.

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Karcagért Emlékérmet – a hagyományos karcagi cserépkályha készítés generációkon átívelő megőrzéséért, kiváló szakmai munkájáért – Rusói István népi iparművész, cserépkályha készítő mesternek adományozta. A díjat Rusói István az augusztus 20-ai ünnepi ülésen nem tudta átvenni, most adta át azt részére Dobos László polgármester.

Augusztus 20-a alkalmából az Agrárminisztériumban dr. Nagy István minisztertől a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át dr. Sántha József, a karcagi Kátai Gábor Kórház nyugalmazott főorvosa, a település és a térség lakói érdekében végzett több évtizedes gyógyító munkájáért, a helyi kulturális élet szervezésében, illetve támogatásában vállalt szerepéért. A díjhoz az önkormányzat nevében Dobos László polgármester gratulált, a díjazottat köszöntötte még dr. Fazekas Sándor korábbi agrárminiszter, országgyűlési képviselő és Kovács Sándor országgyűlési képviselő is.

Dr. Nagy István agrárminisztertől Miniszteri elismerő oklevelet vett át Kovácsné Nemes Margit, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény könyvelője gazdasági és költségvetési területen végzett kiváló munkájáért, elkötelezett, példaértékű közéleti tevékenységéért. A város nevében Dobos László polgármester gratulált a díjazottnak, akit köszöntött még dr. Fazekas Sándor korábbi agrárminiszter, országgyűlési képviselő és Kovács Sándor országgyűlési képviselő is. Dr. Bartha Júlia etnográfus, keletkutató, a török kultúra elismert követeként Török Béke-díjban részesült a közelmúltban. Az önkormányzat nevében Dobos László polgármester köszöntötte ez alkalomból, s a díjhoz gratulált még dr. Fazekas Sándor korábbi agrárminiszter, országgyűlési képviselő és Kovács Sándor országgyűlési képviselő is.

A díjazottak köszöntése után a képviselők hat napirendi pontot tárgyaltak meg.