Új térfigyelő és rendszámfelismerő rendszer lesz Karcagon

Karcag Városi Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a település közbiztonságára,

a bűnmegelőzésre és bűnüldözésre, illetve ezzel összhangban a város lakói biztonságérzetének növelésére.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) a 13. § (1) bekezdés 17. pontjában a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé sorolja a település közbiztonságának biztosításában való közreműködést.

Karcag Városi Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a település közbiztonságára, a bűnmegelőzésre és bűnüldözésre, illetve ezzel összhangban a város lakói biztonságérzetének növelésére. Erre tekintettel az önkormányzat saját forrásból kíván kiépíteni egy összesen 64 kamera befogadására alkalmas térfigyelő rendszert. A mindenkori önkormányzati költségvetés lehetőségeit figyelembevéve törekszünk arra, hogy a térfigyelő kamerarendszer hálózata 5 év alatt kiépítésre kerüljön.

Az I. ütemben, amely 2017-ben kerül kiépítésre, a karcagi rendőrkapitánysággal történt egyeztetés alapján az alábbi helyeken lesznek 2017. év végéig telepítve térfigyelő kamerák és rendszám felismerő pontok:

Helyszín Térfigyelő rendszer funkciója
1. Madarasi út Kálvin utca kereszteződése (Gimnázium épülete) térfigyelő rendszer
2. Kossuth tér Nagykunsági Áruház épülete térfigyelő rendszer
3. Kossuth tér Széchenyi sugárút felőli vége térfigyelő rendszer
4. Kacsóh utca Kertész József utca kereszteződése térfigyelő rendszer
5. Dózsa György út Vágóhíd utca kereszteződése térfigyelő rendszer
6. Madarasi út volt OMV benzinkút mellett térfigyelő rendszer,
rendszámfelismerő pont
7. Kisújszállási út volt Állatkórház előtt térfigyelő rendszer,
rendszámfelismerő pont
8. Gyarmati út térfigyelő rendszer,
rendszámfelismerő pont
9. Vasútállomás térfigyelő rendszer
10. Püspökladányi út PENNY Áruház előtt térfigyelő rendszer,
rendszámfelismerő pont
11. Széchenyi sugárút Nyár utca kereszteződése térfigyelő rendszer

A fenti térfigyelő állomások optimális működéséhez szükséges a zártláncú térfigyelő hálózat átjátszó állomásait is kiépíteni, három bázis állomás kiépítésére kerül sor a városban:
- Toronyház (5300 Karcag, Kossuth tér 10.)
- Rizshántoló malom vasbetonsiló (5300 Karcag, Villamos u. 1.)
- Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa u. 48.)

A felszerelésre kerülő rendszám felismerő kamerák kiváló képfelbontású felvételeken rögzítik éjjel és nappal a megfigyelt területen áthaladó gépjárművek rendszámait, illetve a térfigyelő kamerák minden mozgást rögzítenek, ami a látószögükbe kerül. A rögzítő egységen elmentésre kerülnek a felvett adatok, azok lekérdezhetők lesznek a telepített program által, a megfelelő adatok kimenthetők a tárhelyről.

A bázisállomások veszik az adást a környező kamerákról és továbbítják azt a Polgármesteri Hivatal épületében elhelyezett szerver központhoz.

kép:illusztráció