Negyvenöt éve alakult meg

Negyvenöt éve alakult meg a Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület jogelődje,

a Fegyveres Erők és Testületek Nyugdíjas Klubja. A jeles ünnepről hétvégén emlékeztek meg az egykor a városban szolgáló katonák, rendőrök, tűzoltók, több bajtársi egyesületi vezető. Rab János ny. őrnagytól, az egyesület vezetőjétől megtudtuk, a jogelőd klubot 1972. július 29-én, a Karcagi Helyőrségi Pinceklubban alakították meg.

- Az eltelt 45 év során az akkori társadalmi körülményeknek megfelelő, az alapító tagok által elfogadott alapszabályunkat a változásokhoz igazodva, többször módosítottuk, de az alapvető célkitűzéseink megmaradtak. Fő feladatunk ma is az egyesülethez tartozó 133 fő összefogása, szociális gondjainak megoldásában segítségnyújtás, a közösséghez tartozás érzetének növelése, a hagyományőrzés, valamint lehetőségeinkhez mérten bekapcsolódás a város társadalmi és kulturális életébe - sorolja Rab János ny. őrnagy, egyesületi elnök.

Mára megszűnt a helyőrség, a laktanya, gyakorlatilag megszűnt a rendvédelmi szervektől a tagság utánpótlása, épp ezért enyhítettek a belépési feltételeken. Mindenkit szívesen látnak tagjaik sorába, aki egyetért az alapszabályban foglalt célkitűzésekkel. Alapvető célkitűzéseik között szerepel a tagság kulturális igényeinek kielégítése, ennek érdekében rendszeresen szerveznek kirándulásokat történelmi nevezetességű helyekre, bővítve ezzel is ez irányú ismereteinket. Az ország minden nagyobb tájegységén megfordultak már Nyíregyházától Sopronig, Sárospataktól Pécsig.

Emellett a katonai hagyományok őrzése és ápolása is a feladatuk, ennek jegyében 2007-ben emléktáblát helyeztek el a volt HEMO bejáratánál, melyet azóta is minden évben a Honvédelem Napja alkalmából megkoszorúznak. 2008-ban kiadták Bokor József ny. alezredes Karcagi laktanya története című könyvét, 2010-ben a volt laktanya területén emlékszobát alakítottak ki, mely kiállítási anyaga az egykoron Karcagon diszlokált katonai alakulatoknak állít emléket. 2012-ben a karcagi csapatok emlékét megörökítő kopjafát állítottak a balatonkenesei Honvéd Üdülő emlékparkjában.

Az egyesület vezetősége tagjai számára közös főzéseket szervez, de felelevenítették a régi disznótorokat is, ahol élőzenés közös vacsorával zárul. A fenti feladatokat a következő években is folytatják.