A Nemzeti Tehetség Program keretében „Csodálatos zenevilág!” c. pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics krt. 17. számú óvodájában

 

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, „A speciális fejlesztést célzó programok támogatása” c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: NTP-SPEC-22-0071 "Csodálatos zenevilág" zenei tehetségfejlesztő program elnevezésű nyertes pályázat 2022. július és 2023. júniusa között valósult meg Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics krt. 17. számú óvodájában.

 

A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 1.351.000 Ft.

 

A pályázati programban az óvoda „Zene Kuckó” zenei tehetségműhelye vett részt 10 gyermekkel Erdei Krisztina tehetséggondozó óvodapedagógusok vezetésével.

 

A 60 órás program célja: A hangszerekkel, hangszercsaládokkal való megismerkedés, rendeltetésszerű használata és megszólaltatásának gyakorlása, azok iránti érzelmi kötődés kialakítása, mélyítése. A gyermekek zenei élményének és fantáziavilágának a gazdagítása, kifejezése a zene eszközeivel. A szép iránti nyitottság, igényesség, esztétikai érzék alakítása, mely hozzájárul teljes személyiségük harmonikus fejlődéséhez.

 

A program lehetővé teszi a szülők számára, hogy megtapasztalják gyermekük érdeklődési körét és segítséget kapnak a jövőre vonatkozóan. Programunk magában foglalja a digitális eszközökkel való ismerkedést. A táblagépek használata segíti a gyermekeket a további új ismeretek szerzésében.

A program különös gondot fordít a hangszerek megismertetésére, a zenei kultúra ápolására. A tevékenységek közben hangsúlyos a helyes beszédkultúra, szókincsbővítés. A tevékenységek tartalmazzák a próbálgatás és vizsgálódás lehetőségét. Ezeket a tapasztalatokat a gyermek a későbbi tanulmányai során alkalmazni tudja az ismeretszerzés folyamatában. A program megvalósításával az óvodánkba járó gyermekek lehetőséget kapnak a hátrányaik leküzdéséhez, tehetségígéretek kibontakozására és esélyegyenlőség megvalósulását.

 

A műhelymunka során olyan élményt nyújtó tevékenységek nyújtottunk, melyek az intellektuális érzelmek - kíváncsiság-, alkotási -, felfedező vágy, öröm, sikerélmény – gazdagítását szolgálják. Zenei játékok megismertetésével, alkalmazásával, és konkrét tapasztalatok szerzésével, a problémák felismerését, megfogalmazását, eredeti ötletek alapján történő megoldását, következtetések levonását tanulták és gyakorolták a gyermekek. Tevékenység közben a gyermekek átélték a felfedezés örömét. Lehetőséget biztosítottunk a kreativitás, alkotásivágy kibontakoztatására.

Az IKT eszközök használata a tevékenységekben előtérbe került, a gyermekek ismeretszerzési és gyakorlási lehetőséget kaptak. A zenei tevékenységek során a differenciálás, cselekedtetés módszerét alkalmaztuk, a gyermekek egyéni képességeihez igazodva. Választási, döntési lehetőségek teremtésével a felelősségérzet, reális önértékelés minden gyermeknél fejlődött. Inter – és intraperszonális kapcsolatok fejlesztése megvalósult a műhelymunkában.

A tevékenységek során a gyermekek, a megszerzett ismereteket, tapasztalatokat változatos körülmények között alkalmazták, kiemelkedő adottságaik elmélyülhettek, és magasabb szintre jutottak.

Erdei Krisztina 

tehetséggondozó óvodapedagógus

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Top hírek