Print this page

Fabriczy Kováts Mihály

A karcagi születésű Fabriczy Kováts Mihályról, aki 1779-ben, a charlestoni ütközetben vesztette életét, most jelent meg dr. Pintér Zoltán Árpád könyve.

A karcagi születésű Fabriczy Kováts Mihályról, aki 1779-ben, a charlestoni ütközetben vesztette életét, most jelent meg dr. Pintér Zoltán Árpád könyve.

A szombati karcagi bemutatón a Zrínyi Kiadó vezetője, dr. Isaszegi János nyugállományú tábornok szerint ez a nap ünnep a városnak, a szerzőnek, azoknak, akik egy nagyszerű mű létrehozását kezdeményezték, de ünnep a kiadónak is, hiszen egy kivételes katonai pálya rajzolódik ki az olvasó előtt a kötetben.

Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes szerint nagy megtiszteltetés a tárca számára is, ha igazi hősökről jelentethetnek meg könyvet. Mint elhangzott, dr. Fazekas Sándor kormánybiztos, egykori agrárminiszter, a kötet helytörténeti szakmai lektora kereste fel az államtitkárt azzal, hogy Fabriczy Kováts Mihályról, a nagyszerű katonáról rendelkezésre áll számos új kutatható forrás, ráadásul Karcag rendelkezik egy kiváló tanáremberrel is, aki vállalná a feladatot - így kezdődött a kötet írása.

- Azért nagyszerű dolog ez, mert innen alulról jött a kezdeményezés, s ez példa lehet a többi település számára is - jelentette ki a politikus.

Dr. Fazekas Sándor szerint is fontos, hogy a leghíresebb karcagi huszárról ilyen szép könyv jelent meg. Bár a karcagiak jól ismerik Fabriczy Kováts Mihály nevét, de még számukra is tartalmaz új érdekességet a könyv, így még gazdagabb mostantól az a tudásanyag, amire támaszkodhatunk - jelentette ki a politikus.

A kötet történelem szakmai lektora, dr. Barta Róbert arról szólt, hogy Kováts Mihály 55 évéből 39 évet huszárként szolgált, s a ranglétra alsó fokáról küzdötte fel magát az ezredesi szintre. Harcolt osztrák, francia, porosz és élete utolsó szakában amerikai zászló alatt is. Az amerikai hadseregben a mai napig ismert munkássága.

Dr. Pintér Zoltán Árpád elmondta, hogy Kováts Mihálynak a fő célja mindig a feladat és parancs teljesítése volt, amely számára egyúttal a mindennapok természetességét jelentette.

- Kováts Mihály élete érzésem szerint a 18. századi világ látlelete: éppúgy nem talált sokáig nyugvópontra, mint a kor nagy gondolkodói, művészei, éppúgy küzdött és állta a vihart, mint a korszak nagyhatalmai. A kalandos, kiszámíthatatlan sors éppúgy lendítette előre, mint saját belső kvalitásai, nyelvismerete és jártassága a lovassági hadviselés fortélyaiban. Ne feledjük, hogy hősünk élete alkonyán Kazimierz Pułaski gróf oldalán a magyar-lengyel fegyverbarátság ékes példájává vált az Újvilágban éppúgy, mint korábban az óhazában. Az amerikai könnyűlovasság fegyvernemének csillaga Kováts révén ívelhetett magasra, nevét a West Pointon máig tanítják. Az, hogy ma magyar nemzeti hősként, Karcag város büszkeségeként, a szabadságküzdelem mártírjaként, öt nemzet, két kontinens harcosaként emlékezhetünk meg Fabriczy Kováts Mihályról, számos történész, újságíró, művész és hazáját tevőlegesen szerető honfitársunk közös érdeme. E kötet életútjához kötődő több generációnyi kutató eredményeit és az ezek kiegészítéséül szolgáló saját kutatásaim hozadékait összegzi. Egy évszázaddal ezelőtt Kováts Mihály neve a hazai történetkutatás számára ismeretlen volt. Az Egyesült Államokban amerikai-lengyel történészek hősünk személyét tévesen lengyel emigránsként azonosították. 1945 után életének feltárásában a megromlott nemzetközi kapcsolatok jelentős akadályt képeztek. Zachar József az 1980-as évektől bővítette Kováts Mihályról szóló ismereteinket. Napjainkra a levéltárakkal való kapcsolattartás lényegesen gyorsabb, az információk köre számottevően bővebb, mint korábban. Kováts személyéhez kötődően számos irat, adat, hivatkozás bukkant felszínre, így származását egyértelműsíthetjük, különböző haderőkben végzett szolgálatának történéseit valamelyest pontosabban ismerhetjük, a tőle származó vagy róla szóló források újabb darabjai jelentősen egészítik ki történelmi portréját - mondta a kötet szerzője.

Image Gallery