Print this page

Ünnepi Önkormányzati Ülés

Az Országzászló felvonása után - amelyben közreműködtek a Kováts Mihály Huszárbandérium huszárjai, a Városházán ünnepi önkormányzati ülés kezdődött, amelyet állami ünnepünk és Államalapító Szent István királyunk emlékére tartottak. Itt adták át a városi önkormányzat díjait és köszöntötték a magasabb - megyei, országos - elismerést kapottakat.

 

A Himnusz eléneklése után Karcag Városi önkormányzat képviselő-testülete nevében Szepesi Tibor polgármester köszöntötte az ünnepi önkormányzati ülésen megjelenteket, amelyet állami ünnepünk és államalapító Szent István király emlékére tartottak.

Ünnepi beszédet F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője mondott, melyet az alábbiakban közlünk:

 

Tisztelt karcagiak! Hölgyeim és uraim!

Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Legszebb ünnepünk, a legszebb magyar és állami ünnep alkalmából. Nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik a napokban állami, megyei, vagy városi kitüntetést vettek már át, vagy át fognak venni. Hiszen ez azoknak az embereknek a kitüntetése, elismerése, akik példát, irányt mutatnak munkájukkal, teljesítményükkel, életükkel, ez része a magyar állam, a magyar nemzet mindennapjainak.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Karcagiak!

Szent István-nap, mint szent ünnep megtartása most már szent királyunk emlékére kötelező. Ezt az utasítást Szent László királyunk 1090-ben adta ki és azóta, 930 esztendeje ezt a szent ünnepet megtartjuk. Emlékezünk első szent királyunkra,  emlékezünk tetteire, arra az útra, amelyet ezer esztendővel ezelőtt kijelölt számunkra bölcsességével, haza szeretetével és előrelátásával. Ennek a népnek utat, ennek a nemzetnek irányt mutatott. Ezt az ezer évet követjük azóta is.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez az ünnep alkalmas arra, hogy visszatekintsünk a múltba, visszatekintsünk az elmúlt ezer esztendőre, de előre tekintsünk a jövőre is.

Visszatekintsünk a múltba, hogy mit örököltünk, milyen államot, milyen hazát, milyen földet és előre tekintsünk, hogy mi mit szeretnénk építeni, mit szeretnénk örökül hagyni utódainkra, az utánunk jövőkre. Mert nem kérdéses, mi csak egy tégla, egy szentlánc vagyunk abban a folyamatban, amit magyar hazának, magyar nemzetnek hívnak. És mit teremtett I. királyunk? Először is egy keresztény államot, egy keresztény államot, amely az akkori Európában egy fontos döntés volt, hiszen tudjuk azt, hogy nem keresztény állam Európa közepén nem maradhatott fenn. Nem maradhatott fenn akármelyik nagy birodalom, akármely nagy nép hozta ezt létre. Az első fontos döntés a keresztény államnak. Ez a keresztény állam kijelölte azt az utat, amelyet ma ismerünk. A család, a haza, a hit szeretete, hiszen első királyunk hitt a hit teremtő erejében és ez be is bizonyosodott. És mit teremtett még? Független keresztény államot, mert a függetlenség hiánya egy állam, egy ember, egy közösség szempontjából az alávetettség, a jövőben való tervezés hiánya, a függetlenség elvesztése, vagy annak csorbulása egy nemzet, egy nép halálát jelenti.

S mit tudunk nyújtani egy független, szabad keresztény állam az itt élőknek, magyaroknak, németeknek, hunoknak, szlávoknak, szerbeknek, románoknak? Meg tudja őket védeni, az életüket biztonságban tudja tartani, a védelmet meg tudja szervezni mint külső, mint belső támadás ellen. A középkorban várral, a 21. században kerítéssel.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Európa közepén az évszázadok alatt fennmaradt magyar és keresztény állam máig megtartotta a Kárpát-medencében a magyar nemzetet. A 21. században is mi, magyarok vagyunk ennek a gyönyörű résznek, ennek a gyönyörű világnak, a Kárpát-medencének a legnagyobb nemzete, a magyar a legnépesebb nyelv itt a Kárpát-medencében. És hát visszaemlékezünk, hogy miből is épült fel ez az állam, miből lehet egy államot felépíteni, miből áll a magyar állam? Mindannyiunkból. Belőlem, önökből, belőletek. De egyenként, egy személyben nem vagyunk semmik. Egy személyben magunkban jelentéktelenek vagyunk. Mint egy homokszem, amelyet bármerre fújhat a szél, mint egy kavics, amelyet sodor a víz. És hogyha a homokszemet a homokkal összeadjuk, abból csak több homok lesz. De ha a homokot a vízzel, a kaviccsal, a hit és az összetartozás cementjéből, akkor tégla, a téglából ház, a betonból út, katedrális, iskola. Az egyénekből a családokká összeállnak, így jön létre a haza. Hiszen a homok a homokkal csak több homok lesz. Az apa az anyával, a gyermekkel, az utóddal, a felmenővel, ő lesz a haza, ő lesz a család. Hiszen mindannyian része vagyunk annak a folyamatnak, amiket örököltünk. Örököltünk szüleinktől, nagyszüleinktől, felmenőinktől. Örököltünk egy mozdulatot, egy vonást, s továbbadjuk ezeket a gondolatokat, ezeket a vonásokat, ezeket a mozdulatokat, mert egy családban a szülők, az anya, a nagymama ismerős főztje, az illatok, az ölelések, a szavak, ezek adják a magyar nemzet és hazánk alapjait.

Ilyenkor augusztus 20-án beszélnünk kell másról is. Beszélnünk kell az életről, amit őseink, elődeink a kenyeret hívták az életnek. Hiszen ilyenkor augusztus végén, augusztus 20-án az aratás után a termék, a búza, a kenyérnek való bekerül a magtárakba. Ilyenkor lehet előre látni, hogy milyen lesz a következő esztendő, hogy szűk lesz, bőséges, jut-e mindenre, jut-e mindenkire? Én azt mondom, ilyenkor, augusztus 20-án, ha előre tekintünk, bizakodhatunk. Egy nagyon nehéz időszakot tudunk magunk után. Egy járványt lezárásokkal, megszorításokkal, iszonyatos nehézségekkel. Ez van mögöttünk, de biztos vagyok benne, hogy rengeteg nehézség van még előttünk. Rengeteg nehézség, hiszen jöhet a járványnak a negyedik hulláma, a világpolitikában rengeteg bizonytalanság van. De bizakodhatunk is, mert a magyar állam, amelynek mi építőkövei vagyunk, napról napra erősödik. Napról napra erősödik a magyar hadsereg, a magyar gazdaság, háromszorosára növeltük aranytartalékainkat, tehát a magtár tele, bízhatunk a jövőben.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelt ünneplők!

 

Ünnepeljük az 1100 éves magyar hazát, hiszen nem Szent Istvántól kezdődött a magyarok történelme, de a magyar állam ezer esztendős. Az időtlen magyar hazát ünnepeljük, azt a hazát, amely mindannyiunké. Mert a haza örök, az állam csak formálja, kerete a magyar hazának.

"A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely most van, hanem az iránt is, amely lesz és lehet" - ezek Kossuth Lajos szavai. Tehát tartozunk a múltnak, s tartozunk mindannyian a jövőnek is.

Köszönöm önöknek, hogy együtt ünnepelhetünk, köszönöm önöknek, hogy ennyit ünnepelhetjük a magyar államot, a magyar hazát, Isten áldja Karcagot, Isten áldja a magyar nemzetet, Isten áldja Magyarországot. Köszönöm szépen- zárta szavait a politikus.

 

Ezután dr. Pintér Zoltán önkormányzati képviselő köszöntötte a kitüntetetteket.

Tisztelt Ünneplő Közösség! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szent István-napján, az ünnepi önkormányzati ülés keretében kitüntetéseket adunk át azoknak a személyeknek, akik a város és a Nagykunság érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek.

 

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zakariás István, Szepsi volt polgármestere részére – polgármesteri és képviselői munkája során Karcag és Szepsi testvérvárosi kapcsolatainak kiépítéséért végzett kiemelkedő munkájáért – Díszpolgári Címet adományozott. Zakariás István a kitüntetést egy későbbi időpontban veszi át.

 

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Karcagért Emlékérmet – Karcag város kulturális életének fejlesztéséért végzett tevékenységéért – Andrási Mihály fafaragó, mézeskalács készítő részére adományozta. Andrási Mihály a kitüntetést egy későbbi időpontban veszi át.

 

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Karcag Város Közbiztonságáért Díjat – a város közbiztonságáért végzett példaértékű szakmai munkája elismeréseként – Németh Mátyás Zoltán mezőőr részére adományozta. A kitüntetést Szepesi Tibor polgármester adta át részére.

 

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Karcag Város Kultúrájáért Díjat – a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő-oktató munka, valamint a város művelődése, művészeti élete érdekében végzett kimagasló munka elismeréseként – Galsi-Nagy Andreának, a Madarász Imre Egyesített Óvoda óvodapedagógusának; Földváriné Simon Ilona Annának, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola igazgatójának; Alexa Józsefnének, a Szent Pál Marista Általános Iskola pedagógusának és Gulyás Zsolt plébánosnak, érseki tanácsosnak adományozta. A díjat Szepesi Tibor polgármester adta át.

 

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ebben az évben a Karcag Város Egészségügyi és Szociális Szolgálatáért díjat – a város lakossága egészségügyi és szociális ellátása érdekében végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként – a Karcagi Mentőállomás dolgozóinak, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ dolgozóinak, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intézménye dolgozóinak, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény dolgozóinak, a Kátai Gábor Kórház dolgozóinak, dr. Fazekas Katalinnak – a Kátai Gábor Kórház főorvosának, Sánta Jánosnénak – a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intézménye – kisgyermeknevelőjének, Simon Évának – a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény–intézményvezető helyettesének adományozta.

A Karcagi Mentőállomás díjat Jenei Zoltán vette át, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ díjat Kun Csilla intézményvezető és munkatársai, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intézménye díját Némethné Szilágyiné Ilona intézményvezető és az intézmény élelmezésvezetője, Labonczné Bartha Bernadett vette át Szepesi Tibor polgármestertől.

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézménye díját Hodos Bálintné intézményvezető, Nagy Sándorné, az intézmény vagyongazdálkodási csoportvezetője vette át Szepesi Tibor polgármestertől.

A Kátai Gábor Kórház részéről Nagyné László Erzsébet főigazgató asszony, Bődi Szilvia ápolási igazgató, Horváthné Vass Erzsébet és Szabóné Tarnai Lilla ápolási igazgató-helyettes vette át Szepesi Tibor polgármestertől, majd Sánta Jánosné, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intézménye kisgyermeknevelője és Simon Éva, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény intézményvezető-helyettese kapta meg a díját Szepesi Tibor polgármestertől. Dr. Fazekas Katalin főorvos a kitüntetést egy későbbi időpontban veszi át.

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009-ben alapította a Karitatív tevékenységért díjat. Ebben az évben megosztva Karitatív tevékenység díjban részesült a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Karcagi Csoportja és a Tisza-tavi Keresztyén Polgári Kör, akik adományaikkal támogatták a karcagi intézményeket.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Karcagi Csoportjának a díját vezetőjük Kovács Mária vette át Szepesi Tibor polgármestertől, a Tisza-tavi Keresztyén Polgári Kör díját az egyik alapító tag, Fodor Gusztáv vette át Szepesi Tibor polgármestertől.

 

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Karcag Város Sportjáért Díjat – a város sportéletének szervezésében végzett kiemelkedő munka elismeréseként – Eisenkrammer Károly sportszervezőnek adományozta. A kitüntetést és az ajándékot Szepesi Tibor polgármestertől vette át.

 

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Karcag város jó tanulója, jó sportolója díjat az általános iskolai tanulmányok során elért kiemelkedő tanulmányi és sportolói tevékenységéért: Papp Gábornak, a Györffy István Katolikus Általános Iskola tanulójának, Palkó Zsoltnak, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskola Tagintézménye tanulójának és Orosz Ritának, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola tanulójának, valamint a középiskolai tanulmányok során elért kiemelkedő tanulmányi és sportolói tevékenységéért: Pataki Máténak, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium tanulójának adományozta.

Az ünnepségen Palkó Zsolt és Orosz Rita vették át Szepesi Tibor polgármestertől a kitüntetést, Papp Gábor és Pataki Máté az iskolai tanévzáró ünnepségen kapták meg a díjat.

Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézményvezetője – kiváló szakmai munkájának elismeréseként – Brunszvik Teréz Díjat, miniszteri kitüntetést vehetett át Maruzsa Zoltán államtitkár úrtól. Ebből az alkalomból egy csokor virággal köszöntötte őt az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester

Magyar Sándorné, Veres Zsigmondné, Kiss Ferencné és Tanka Ildikó, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményének pedagógusai részére prof. dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere – sokéves, lelkiismeretes oktató-nevelő munkájuk elismeréseként – Miniszteri Elismerő Oklevelet és Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott.

Magyar Sándorné és Veres Zsigmondné részére Szepesi Tibor polgármestert adta át a díjat. Kiss Ferencné és Tanka Ildikó a kitüntetést egy későbbi időpontban veszik át.

Jobbágy Ildikó Mária, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola pedagógusa, aki – 40 éves, lelkiismeretes oktató-nevelő munkája elismeréseként – Pedagógus Szolgálati Emlékéremben részesült, amit Szepesi Tibor polgármester adott át részére.

 A Szent Pál Marista Általános Iskola pedagógusai: Nagy Józsefné, Gyökeres Mária és Kalocsai László Jánosné a Miniszteri Elismerő Oklevelet és Pedagógus Szolgálati Emlékérmet 2020 szeptemberében ünnepélyes keretek között már átvették.

  1. augusztus 18-án, Szolnokon, a Megyeházán a díjátadó ünnepségen néhai Dobos László polgármester – (posztumusz) Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díjban, a Cargo Kft. – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdasági Díjban, Karcagi-Nagy Zoltán nótaénekes – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési Díjban, a Kátai Gábor Kórház dolgozói – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Díjban, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális Díjban, Domokos Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati és Közigazgatási Díjban, Czókoly Viktorián nyugalmazott tűzoltó őrnagy – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjban részesült.

A kitüntetetteket Szepesi Tibor polgármester úr és Gyurcsek János alpolgármester úr köszöntötték a Megyeházán.

A díjátadás utáni ünnepi műsorban közreműködött Plósz Csilla művésztanár tárogatón, zongorán Koppány Mária előadóművész.

Image Gallery