Megemlékezés Holokauszt karcagi áldozataira

A Karcagi Izraelita Hitközség vezetősége nevében vasárnap a temetőben tartott mártír megemlékezésen Csillag Barnabás elnök köszöntötte a társegyházak képviselőit, a megjelent holokauszt túlélőket és az emlékezőket.

- Mártírjaink előtt tisztelegve tartjuk ma itt, a temetőben ezt a gyászszertartást. Emlékezzünk, emlékeztessünk és figyelmeztessünk. Emlékezzünk, hiszen rövid időn belül már nem lesz, aki túlélő tanúként mondja el mindezt, ami történt. Emlékeztessünk, mert vannak, akik elfelejtették a sors borzalmait és sajnos vannak, akik nem is tudják mi történt az emberiség legsötétebb korszakában, 1933 és 1945 között Európában. És figyelmeztessünk arra, hogy ma, a 21. században, 77 évvel a holokauszt után az antiszemitizmus sajnos továbbra is terjed és létezik. Hetvenhét éve, 1944. június 18-án Karcagot is elérte a sötétség és a pusztítás. Karcagi gettó lakosságát átvitték a szolnoki cukorgyárba, és nem sokkal később bevagonírozták. Emlékezni gyűltünk ma itt össze, emlékezni és emlékeztetni a feledhetetlenekre. A holokauszt során 778 karcagi zsidóból 446 karcagi testvérünket gyilkoltak meg - mondta az elnök, majd felkérte Szepesi Tibort, Karcag polgármesterét, hogy tartsa meg emlékező beszédét.

- Vannak dolgok, emlékek, amelyeket az ember szeretne elfelejteni, kitörölni emlékezetéből. Úgy tenni, mintha meg sem történt volna. Visszafordítani az idő kerekét, és amikor elért arra a pontra, amely még ideálisnak tűnik, akkor más irányba tekerni a történelem alakulását. Igen, vannak ilyen történések, de az idő könyörtelen, nem hajlandó csak előre menni. És bármennyire is szeretnénk elfeledni, megmásítani a megmásíthatatlant, azt nem tudjuk - fogalmazott a városvezető.

- Itt állunk most a temetőben egyedül az emlékekkel, emlékeinkkel. Látjuk a fejfákon a neveket, amelyek láttán képek sorakoznak gondolatainkban. De emlékeinkben megjelennek azok a nevek és arcok is, amelyek mögött egyszer élők valahol Auschwitzban, Birkenauban, a munkaszolgálatban, vagy másutt haltak mártírhalált. Ezrek és ezrek fel nem fogható irtózatos tragédiája vonul végig gondolatainkban és emlékeinkben. A megszámozott, felcímkézett vagonokba, gettókba, munkatáborokba, erőltetett menetekre kényszerítettek ezreit. Ezrek és ezrek. És köztük az a 446 karcagi zsidó polgártársunk, akiket elhurcoltak és meggyilkoltak. Ők azok a karcagi honfitársaink, dédapák, dédanyák, nagymamák, nagyapák, fiúk, lányok, egész családok, akik ma nem lehetnek velünk, csak emlékeinkben. Jean Americh filozófus, Auschwitz túlélője így fogalmaz: Ami megtörtént, az megtörtént. Ám a puszta tényt, hogy megtörtént, képtelenség elfogadni. És azért nem lehet elfogadni, mert két igen makacs kérdést hagyott maga után. Miért és hogyan? Miért fordulhatott elő és hogyan történhetett meg? Ezek a kérdések a levegőben lebegnek, mert bármilyen választ is keresünk rájuk, az alapkérdés folyton ott marad újra és újra, mivel a holokauszt az értelmet annak határain túlra feszíti. Minél többet tudunk meg róla, annál rettenetesebb. Ahogyan elnök úr is fogalmazott, emlékezni gyűltünk ma össze, emlékezni a feledhetetlenekre. Emlékezni, mert emlékezni és emlékeztetni kell. Valóban egyre kevesebben vannak velünk, akik átélték a rettenetet, akik elmondhatják az átélt borzalmakat. És egyre kevesebben vannak, akik személyesen elmondhatták, elmesélték mi történt, viszont egyre többen vannak, akik keveset tudnak, vagy nem is akarnak tudni erről a tragédiáról.

Tisztelt megemlékezők!

Hajtsunk fejet, s emlékezzünk múltunkra! Múltunkra, hiszen a ma is ebben gyökerezik, és a jövőnk is ebből tud építkezni. Hajtsunk fejet a mártírok, közte a karcagi mártírok emléke előtt! Mondjuk el a megtörtént tényeket gyermekeinknek, unokáinknak, hogy okuljanak, s ezáltal jobban értsék a mai történéseket is. Hajtsunk fejet a túlélők előtt! Azok előtt, akik még közöttünk vannak és példát szolgáltatnak emberségből, abból, hogy a tragédiák ellenére emberek maradtak. Az ő emberségük, reménységük, jövőbe vetett hitük adjon erőt mindannyiunknak, mint ahogyan a költő is írja, " a legnagyobb cél pedig itt e földi létben, ember lenni mindig, minden körülményben" - zárta szavait Szepesi Tibor.

Csillag Barnabás szólt arról is, hogy a közelmúltban csodálatosan felújított 120 éves karcagi zsinagóga a pandémia alatt ugyan bezárta kapuit, jelenleg sem látogatható, de a hitközség folyamatosan dolgozik.

- Aki az esti órákban a zsinagóga közelébe sétál, bizonyára észrevette, hogy június hónapban elkészült az épület díszvilágítása. Ünnepségünk után ismét nagy munkába vágunk. A Karcagi Zsidó Hitközség két kiemelt projektbe kezd. Az egyik projektben elkezdődik a zsinagóga kerítésének rekonstrukciója. A másik projektben pedig a karcagi zsidó temetőnek a felújítása és rendbetétele. Ha megemlékezésünk után körbemennek itt a temetőben, akkor láthatják, hogy a munka már elkezdődött. Folyamatos a sírok gaztalanítása, de most a sírkövekről is leszedésre fognak kerülni a felburjánzott növényzetek. Folyik a temető kategorizálása és digitalizálása, megpróbáljuk az utókornak megmenteni ezt az értéket. Szeretnénk reményeink szerint felújítani a mártír emlékművet is, de hát a tény az ugye, hogy a Karcagi Zsidó Hitközség létszáma folyamatosan csökken, mára alig néhányan maradtunk csak itt. Ez a piciny közösség a lehetőségeihez mérten mindent elkövet, de az anyagi lehetőségeink végesek. Önök is láthatják és érzékelhetik, hogy nem kis feladatról van szó, ezért rendhagyó módon, egy kis kéréssel fordulok itt önökhöz. Ezúton kérek minden Karcagról elszármazott hittestvérünket, hogy adományaikkal, hozzájárulásukkal segítsék a temető rendbetételét és folyamatos gondozását. Őseink, felmenőitek ebben a temetőben nyugszanak az erkölcsi és vallási kötelességeink is. Adományokat és hozzájárulásokat vezetőségünk nevében előre is köszönöm. Megemlékezésünk után lehetőséget biztosítunk arra, hogy a zsinagóga előcsarnokában a márvány emléktáblánál aki szeretne gyertyát gyújtson, vagy virágot helyezzen el. Most felkérem Szilágyi Gábor kántor urat és Deutsch László főrabbi urat, hogy tartsa meg a gyászszertartást - mondta az elnök. A gyászszertartás után a jelenlévők az emlékműnél kavicsot helyeztek el, majd a zsinagóga előcsarnokában a Kádis elmondása után gyertyát gyújtottak a karcagi áldozatok emlékére.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Top hírek

Halálos baleset volt Karcagon

Halálos baleset volt Karcagon

máj. 26, 2020 Rate: 0.00

Tisztelt Karcagi lakosok!

Tisztelt Karcagi lakosok!

ápr. 28, 2020 Rate: 4.14