Emlékezés Kováts Mihályra

Karcag város híres szülöttére, a magyar és az amerikai nép közös hősére, Fabriczy Kováts Mihály huszárezredesre idén a vírushelyzet miatt rendhagyó módon emlékezhettünk.

Az amerikai függetlenségi háborúban a legmagasabb rangot betöltő magyar katonatiszt, Fabriczy Kováts Mihály hősiesen szolgálta mindvégig a szabadság eszméjét. Hosszú utat járt be, mielőtt az amerikai függetlenségért vívott háború kiemelkedő katonája, hőse lett. Feltartóztathatatlannak bizonyult 1779-ig, a charlestoni ütközetig, ahol a végsőkig kitartott. Hősiességét, nevét az Egyesült Államokban is nagy tisztelet övezi a mai napig.

Karcagon, a Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület, a Kováts Mihály Huszárbandérium és a KÁAMI Kováts Mihály ÁI Tagintézménye őrzi nevét. Egykori szülőháza közelében, pedig Kováts-emlékkapunál - Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrász alkotásánál emlékezünk a Karcagról indult hősre születésnapja, május 11-e környékén.

Az emlékkapunál a huszárok bevonulása után az egyesület nevében dr. Pintér Zoltán Árpád elnök és Plósz Csilla intézményvezető helyezett el koszorút, a körzet lakói nevében Pánti Ildikó képviselő és Gulyás Ferencné, a MIEÓ intézményvezetője, a Karcagi Tankerület nevében Kissné Soós Ágnes, az iskola nevében Karas Elvira tagintézmény-vezető, Lévainé Kovács Róza és Török Csilla intézményvezető-helyettesek rótták le kegyeletüket a hős ezredes előtt.

A Kováts Mihály Tagintézmény épületén lévő domborműnél pedig az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester, Gyurcsek János és Sári Kovács Szilvia alpolgármesterek és Rózsa Sándor jegyző helyezték el először az emlékezés koszorúját. A Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület nevében dr. Pintér Zoltán Árpád elnök és Pánti Ildikó képviselő, a Kunszövetség nevében dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató, a Kátai Gábor Kórház nevében Nagyné László Erzsébet főigazgató, az iskola tanulói, tanárai nevében Plósz Csilla intézményvezető, Karas Elvira tagintézmény-vezető, Lévainé Kovács Róza és Török Csilla intézményvezető-helyettesek koszorúztak Győrfi Lajos szobrászművész alkotása előtt.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.