A cél, a hátrányos helyzetű, munkanélküliek visszavezetése az elsődleges munkaerő piacra.

2017 | 05 | 31   KARCAG VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT   - SAJTÓKÖZLEMÉNYHelyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Karcagi járásban címmel indult projekt végrehajtásához a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, illetve annak szervezeti egysége, a Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya és Karcag Városi Önkormányzat is kapcsolódik. A cél, a hátrányos helyzetű, munkanélküliek visszavezetése az elsődleges munkaerő piacra. A projekt nyitó rendezvényét 2017. 05. 31-én, a karcagi Városházán tartották.

- Nagyon komoly a tét, a társadalom fejlődése érdekében mindenképp fontos, hogy a szereplők összefogjanak. A Karcagi Járásban igen sokat szenvedtünk attól, hogy sokaknak még nincs végzettsége sem. Ez a projekt ebben segíthet, de nagy odafigyelésre, kitartásra, akaratra, és tudásra van szükség a sikeres végrehajtásához. Biztos vagyok abban, hogy közösen sikerül előrelépni - fogalmazott Dobos László, Karcag város polgármestere köszöntőjében.

- Az 500 millió forint, amit a járás a foglalkoztatás bővítésére fordíthat, számottevő összeg, amivel jelentős fejlődés érhető el az érintett településeken. A foglalkoztatottak száma országosan nem volt ilyen magas, 200 ezerrel nőtt, 5 % alá esett a munkanélküliség, amire az elmúlt 26 évben nem volt példa. Megyénk gazdasági teljesítménye alapján az utolsó harmadból az első harmadba került, de még nem egyformán fejlett. Ezzel a projekttel a Karcagi Járás óriási lehetőséget kapott, melynek a finom hangolása van hátra, és reményeink szerint a munkavállalók és munkaadók is élnek a lehetőséggel. Eredményes együttműködést kívánok a paktum tagjainak - hangzott el dr. Kállai Mária, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott köszöntőjében.

- A feladat adott, jól kell felhasználni a forrásokat. A járásban a vállalkozók keresnének dolgozókat, szakembereket, a dolgozók pedig keresnének jól fizető munkahelyeket, ahol jól is érzik magukat. Ezt a két dolgot kell összehangolni, végzettséget biztosítani azoknak, akiknek nincs. Ha mindkét félnek segítünk, elérjük az a célt, hogy munkahelyek jönnek létre, ahol a képzett dolgozók nagyobb értéket állítanak elő. Most kaptunk egy lehetőséget egy bonyolult problémára, bízom benne, hogy a magyar kreativitás ki tudja hozni ebből is a maximumot. Ehhez jó munkát kívánok a projektben résztvevőknek - mondta köszöntőjében Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke.

A köszöntők után Nagy-Kabai Patrícia partnerségi koordinátor előadásában bemutatta a projektet.
- A Széchenyi 2020 támogatásával a “Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Karcagi járásban” TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00005 kódszámú pályázat 2017. 01. 01. és 2019. 12. 31. között, 500.000.000 Ft-os, 100 %-os támogatásból. A projekt közvetlen átfogó célja a járási foglalkoztatási együttműködés - paktum - képzési foglalkoztatási programjainak támogatása, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, a járás teljes területén. A projekt konzorciumi formában valósul meg, vezetője Karcag Városi Önkormányzat, tagja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal. A projekt keretében felállításra került egy Helyi Paktumszervezet, melynek küldetése egy széleskörű térségi partnerség megszervezése azzal a céllal, hogy azonosítsák a térség foglalkoztatási szempontból eredő problémáit és mozgósítsanak minden rendelkezésre álló erőforrást egy integrált közös intézkedési stratégia kialakítása és megvalósítása érdekében. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek koordinálására, kialakításra került egy Paktumiroda (5300 Karcag, Városudvar 2.) - hangzott el Nagy-Kabai Patrícia partnerségi koordinátor előadásában.

A Karcagi Járás munkaerő-piaci helyzetéről Domokos Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának a vezetője szólt. Mint elhangzott, a nyilvántartott álláskeresők száma 2017 áprilisában a Karcagi Járásban a 15-64 éves népességhez viszonyítva 7,7 %, (2276 fő), a megyei átlag 6,5 %. Sokan vannak köztük tartós, több hónapja, vagy akár évek óta munkanélküliek. A projekt célcsoportjai az alacsony iskolai végzettségűek, a 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, az 50 év felettiek, a gyedről, gyesről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, a megváltozott munkaképességű személyek, a roma nemzetiséghez tartozó személyek, az inaktívak és a közfoglalkoztatottak.

Az előadások után ünnepélyesen aláírták a Foglalkoztatási Paktum együttműködési megállapodását