Emlékmű az áldozatoknak

A kunmadarasi önkormányzat, a református egyházközség és a Honismereti Egyesület

által az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulójára tartott kunmadarasi március 15-i ünnepség előtt zenés toborzót tartott a Szolnoki Szimfonik Harsona Együttes, majd a református templomban igét hirdetett Ft. Dr. Fekete Károly tiszántúli püspök, megemlékezést tartott dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, aki beszédében megemlékezett arról, hogy a kunmadarasiak ma is nagy becsben tartják a templomban Kossuth székét és őrzik a településen a 48-as emlékeket, mely ma újabbal gyarapodik, egy honvédemlékművel. .

-  Büszkék lehetünk kun őseinkre, akik mindig ott voltak az első sorban, magukat nem kímélve küzdöttek a szabadságért! Kossuth kérésére 300 sebesültet befogadó szükségkórházat létesítettek a településen, mely a madarasiak becsületes fáradozása mellett fél évig működött. Annak idején Kunmadaras polgárai az elsők között támogatták a szabadságért és függetlenségért harcolókat. A település lakosai helytálltak a háborúban, de bizonyítottak békében is. A dicsőséges 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléke adjon erőt céljaink eléréséhez – mondta a tárcavezető. A műsorban közreműködött Gazdag Ferenc hegedűművész és Kemecsi Ferenc előadóművész.

Az ünnepség után felavatták a templomkertben a kunmadarasi 1848-49-es hadikórházban elhunyt és a temetőkben elhantolt 54 szabadságharcos, valamint a település nemzetőrei és honvédjei emlékművét, melyet a lakosságnak Guba László polgármester adott át. Áldást mondott Nt. Beszterczey András nagykunsági esperes és Nt. Gulyás Zsolt plébános, érseki tanácsos. Az áldozatokra emlékezett Sári Katalin tanárnő, majd a jelenlévők elhelyezték koszorúikat az emlékműnél. képgaléria: infokarcag.hu