A Széchenyi 2020 támogatásával valósul meg

 A Széchenyi 2020 támogatásával valósul meg a “Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Karcagi Járásban”

TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00005 kódszámú pályázat 2017.01.01. és 2019.12.31. között, 500.000.000 Ft-os, 100 %-os támogatásból.

A projekt közvetlen átfogó célja a járási foglalkoztatási együttműködés - paktum - képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körének, eredményességének, hatékonyságának növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása a Karcagi Járás teljes területén.
 A projekt konzorciumi formában valósul meg, vezetője
Karcag Városi Önkormányzat, tagja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal. A helyi paktum a Jász-Nagykun-Szolnok megyei paktum szakmai, területi és ágazati szempontjaival egyeztetett módon került kialakításra, azzal összehangoltan kerül megvalósításra. A megyei paktum 77 településre, a helyi a Karcagi Járáshoz tartozó 5 településre terjed ki. A turisztikai fejlesztésekhez, az
egészségügyi és szociális ellátáshoz, a gyermekintézményekhez kapcsolódó munkaerő-piaci programok és a megyei államilag kiemelt beruházásaihoz kötődő akciók a megyei paktum keretében tervezettek.

A 1562/2015. Kormányhatározatnak megfelelően kulcsindikátorként elvárt a megyei és a helyi paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma 2018 végéig 750 fő. Ebből a helyi paktum keretében a munkaerő-piaci programba bevont indikátorok száma: 328 fő. A helyi foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók száma 197 fő, a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma 98 fő. A projekt két főtevékenységre bontható.
A "B" főtevékenység gazdája a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, illetve annak szervezeti egysége, a Karcagi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya. Ezen tevékenység elsődleges célja, hogy javuljon a járásban lévő munkanélküliek és álláskeresők foglalkoztathatósága, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedése. Fontos továbbá, hogy a célcsoportba tartozó személyeket a támogatás nélküli munkaerő-
piacra segítse, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. Az egyének helyzetének javítása mellett, az őket foglalkoztató vállalkozások számára is elérhetővé válik az uniós forrás bevonása, hozzájárulva a terheinek átmeneti
csökkentéséhez. A projekt célcsoportját a járásban regisztrált álláskeresők képezik, ez a 2015. évi adatok alapján 3.134 fő. Elsődleges célcsoportok az alapfokú iskolai végzettségűek, a 25 év alattiak, az 50 év felettiek és a tartósan regisztráltak Az "A" főtevékenység Karcag Városi Önkormányzat feladata. A projekt keretében kidolgozásra és megvalósításra kerül a Helyi Foglalkoztatáspolitikai Paktum-stratégia és a Helyi Foglalkoztatáspolitikai Paktum-akcióterv. Tervezett még szakmai konferenciák, fórumok, workshopok szervezése, a járási foglalkoztatást elősegítő partnerségi hálózat építése, a szakmacsoportokhoz kapcsolódó kerekasztalok
életre hívása, működtetése, a vállalkozói szemlélet erősítése. A marketing kampányok mellett kiemelt feladat a vállalkozásösztönzés.

A projekt keretében felállításra kerül egy Helyi Paktumszervezet, melynek küldetése
egy széleskörű térségi partnerség megszervezése azzal a céllal, hogy azonosítsák a térség foglalkoztatási szempontból eredő problémáit és mozgósítsanak minden rendelkezésre álló erőforrást egy integrált közös intézkedési stratégia kialakítása és megvalósítása érdekében. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek koordinálására kialakításra kerül egy Paktumiroda (5300 Karcag, Városudvar 2.), amely 1 fő főállású partnerségi koordinátorral kezdi meg működését.